Search
Close this search box.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kabul Kitchen Oy
Y-tunnus: 2876269-9
Osoite: Lukiokatu 2
Postinumero: 13100
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
Sähköposti: tilaus@kabulkitchen.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Aman Sher Agha
Osoite: Kabul Kitchen Oy Lukiokatu 2,13100 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0442444946
Sähköposti: aman.1998@yahoo.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.
Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen
ylläpitoon sekä kehittämiseen ja kolmannen osapuolen markkinointiinsekä
sähköpostimarkkinointiin.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Yksityishenkilön nimi -ja sukunimi,
Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Sijainti, Käyttäjätunnus ja Salasana

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa
tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä
rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen
käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat
säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni,
käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat
kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan
yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita
käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota
asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä
mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat
eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen
asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia
joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden
asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla
henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei
tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja
henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää
allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen
oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on
myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuojaasetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen
käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö
suoramarkkinointitarkoituksiin.